Bạn đang ở trang: HomeTài liệu
Tài liệu nghiên cứu

Coinfection with human immunodeficiency virus-1 (HIV) and hepatitis B virus (HBV) is common; worldwide, an estimated 10% of HIV-infected persons have chronic hepatitis B.
Hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections cause a wide range of liver diseases including hepatocellular carcinoma (HCC).
Hepatitis B virus (HBV) infection is a major cause of acute and chronic hepatitis, and of its long-term complications. It is the most variable among DNA viruses, mostly because of its unique life cycle which includes the activity of error-prone…
Worldwide, two billion people have been infected with hepatitis B virus (HBV), 360 million have chronic infection, and 600,000 die each year from HBV-related liver disease or hepatocellular carcinoma.
 Trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20, sự ra đời của sinh học phân tử đã đem lại những đột phá về mặt công nghệ, tạo ra các phương tiện có giá trị cao để sử dụng trong…
 Marshall và Warren lần đầu tiên phân lập trực khuẩn Helicobacter pylori vào năm 1982, kể từ đó có rất nhiều nghiên cứu về vai trò của nó trong bệnh lý dạ dày, nhất là bệnh lý loét và bệnh…
Trong những năm gần đây, phẫu thuật nội soi tuyến giáp được thực hiện ngày càng nhiều, có nhiều tiến bộ về phương diện kỹ thuật và mở rộng về chỉ định. Trên thế giới, phẫu thuật nội soi tuyến…
 Những tiến bộ của kỹ thuật sinh học phân tử vào những năm cuối thế kỹ 20 đã giúp khám phá ra sự đa dạng trong trình tự chuỗi của vi rút viêm gan B, và từ đó một dấu…

Mẹo vặt cuộc sống

Đọc tiếp

Tư vấn

Bệnh trẻ em