Bạn đang ở trang: HomeNghiên cứuNghiên cứu của các tác giả khácXÉT NGHIỆM ELISA PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 TRONG CHẨN ĐOÁN SỐT DENGUE/SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

XÉT NGHIỆM ELISA PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 TRONG CHẨN ĐOÁN SỐT DENGUE/SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Featured

Phan Văn Bé Bảy, Hoàng Tiến Mỹ

Đặt vấn đề: Sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue là một trong những bệnh truyền nhiễm quan trọng nhất tại Việt Nam. Xét nghiệm ELISA phát hiện kháng nguyên NS1 của virút Dengue trong huyết thanh bệnh nhân giúp phát hiện nhiễm virút Dengue trong giai đoạn sớm.

Mục tiêu: Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên đoán âm của xét nghiệm ELISA phát hiện kháng nguyên NS1 bằng kít Platelia™ Dengue NS1 Ag. 

Phương pháp: Tiền cứu, mô tả cắt ngang.

Kết quả: Độ nhạy của xét nghiệm ELISA bằng kít Platelia™ Dengue NS1 Ag là 94,90%, độ đặc hiệu là 100%, giá trị tiên đoán dương là 100% và giá trị tiên đoán âm là 94,44%.  Kết luận: Xét nghiệm ELISA phát hiện kháng nguyên NS1 của virút Dengue có thể ứng dụng rộng rãi để chẩn đoán sớm sốt Dengue/SXH Dengue.

ELISA TO DETECT NS1 ANTIGEN FOR THE DIAGNOSIS OF DENGUE FEVER  AND DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER

Phan Văn Bé Bảy, Hoàng Tiến Mỹ  *

Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 13 - Supplement of No 1 - 2009: 249 - 255

Background: Dengue fever/Dengue haemorrhagic fever is one of the most important emerging infectious diseases in Vietnam. Recently, detecting NS1 Dengue antigen in patients’ sera has been described as an alternative method for early diagnosis.

Objectives: Evaluating the sensitivity, the specificity, the positive predictive value and the negative predictive value of the Platelia™ Dengue NS1 Ag. 

Method: Prospective, description, cross-sectional study Results: The sensitivity, the specificity, the positive predictive value and the negative predictive value are 94.9%, 100%, 100%, 94.44%, respectively. Conclusion: Detecting NS1 Dengue antigen can be used in early Dengue fever and Dengue haemorrhagic fever diagnosis.

Free dowload full tex here

Last modified on Thứ năm, 26 Tháng 3 2020 06:54
Rate this item
(0 votes)

Mẹo vặt cuộc sống

Đọc tiếp

Tư vấn

Bệnh trẻ em