Bạn đang ở trang: HomeNghiên cứuNghiên cứu của các tác giả khácỨNG DỤNG RT-PCR ĐỂ CHẨN ĐOÁN SỚM VIRUS DENGUE Ở BỆNH NHI SỐT XUẤT HUYẾT TẠI CẦN THƠ

ỨNG DỤNG RT-PCR ĐỂ CHẨN ĐOÁN SỚM VIRUS DENGUE Ở BỆNH NHI SỐT XUẤT HUYẾT TẠI CẦN THƠ Featured

Đặt vấn đề: Vấn đề chẩn đoán sốt xuất huyết trong thời kỳ đầu của bệnh là khó, lâm sàng chưa rõ ràng, đòi hỏi cận lâm sàng như Mac-ELISA, kỹ thuật RT-PCR (reverse transcription–polymerase chain reaction) sẽ chẩn đoán nhanh, nhạy và đặc hiệu SXH-D, phân loại vi-rút dengue. 

Mục tiêu nghiên cứu: Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện sớm và chính xác vi-rút dengue trong máu bệnh nhi sốt xuất huyết giúp bác sĩ lâm sàng xác định sớm SXH-D.

Phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu áp dụng kỷ thuật RT-PCR để xác định virus Dengue trong máu bệnh nhi đang bị bệnh sốt xuất huyết dengue trong vòng 3 ngày đầu tiên mắc bệnh. 30 ca trẻ bệnh Sốt xuất huyết Dengue đang nằm theo dõi điều trị trong bệnh viện Nhi đồng Cần thơ đã được chọn v ào nghiên cứu, năm 2006. Số liệu được phân tích bởi chương trình SPSS để đo lường xác xuất các biến số. 

Kết quả nghiên cứu: đã chỉ rõ Kỷ thuật RT-PCR có khả năng xác định 80% virus sốt xuất huyết trong vòng 3 ngày đầu mắc bệnh sốt xuất huyết. - RT-PCR có thể định rõ các typ virus DenI, DenII, DenIII tại Cần Thơ trong năm 2006. - RT-PCR có giá trị chẩn đoán nhanh và chính xác Virus Dengue trong sốt xuất huyết.

Kết luận: Kỹ thuật RT-PCR có khả năng xác định 80% virus sốt xuất huyết trong vòng 3 ngày đầu mắc bệnh sốt xuất huyết. Do đó có thể dùng phổ cập trên lâm sàng.

Phạm Hùng Lực

USING RT-PCR TEST TO IDENTIFY DENGUE VIRUS IN CHILDREN OF CASES DENGUE HEMORRHAGIC FEVER DURING EARLY DAYS IN CANTHO

Pham Hung Luc * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - Supplement of No 4 - 2008: 263 - 267

Background: The diagnosis of Dengue fever during early days is dificulty, clinical symtoms are not clear, It is required doing some specicial tests to confirm virus Dengue. As Elisa test,RT-PCR test are necessary. Objective: To use RT-PCR test to identify Dengue virus in the blood of patients.

Method: This study is applied RT-PCR technic to identify virus Dengue in blood of the cases Dengue hemorrhagic fever durring the first 3 day of disease. 30 children of cases Dengue hemorrhagic fever in the Children hospital of Cantho to be selected in research, in the year 2006. Data was analized by SPSS pragramme to measure the frequency of variables.

Rresult: This study was showed that RT-PCR technic is capable to determine 80% of cases Dengue Fever Virus durring the first 3 day of disease.  - RT-PCR can identify Dengue type I, type II, Type III at Cantho in the year 2006. - RT-PCR is a value test to diagnosis Virus Dengue in case of hemorrhagic fever dengue.

Free dowload full tex here

Last modified on Thứ năm, 26 Tháng 3 2020 07:01
Rate this item
(0 votes)

Mẹo vặt cuộc sống

Đọc tiếp

Tư vấn

Bệnh trẻ em