Bạn đang ở trang: HomeNghiên cứuNghiên cứu của các tác giả khácĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ HUYẾT THANH CHẨN ĐOÁN NS1Ag VỚI CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ HUYẾT THANH CHẨN ĐOÁN NS1Ag VỚI CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Featured

Mục tiêu: Xác định sự phù hợp giữa lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong thời gian từ 01/06/2007 đến 01/06/2008.

Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 1170 trường hợp bệnh nhi làm xét nghiệm NS1 Ag và đối chiếu với chẩn đoán xuất viện. Từ đó chúng tôi xác định sự phù hợp giữa lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh Sốt Xuất Huyết Dengue.

Kết quả: chỉ số Kappa = 0,7, cho thấy sự thống nhất đáng kể giữa kết quả lâm sàng và cận lâm sàng.

Kết luận: Chúng tôi nhận thấy xét nghiệm NS1 Ag có tính chính xác cao và chuyên biệt, xét nghiệm này giúp chúng ta chẩn đoán sớm hay loại trừ sớm bệnh Sốt Xuất Huyết.

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Tân Minh

TO COMPARE THE NS1Ag RESULT WITH THE CLINIC DIAGNOSIS OF DENGUE FEVER

Nguyen Thi Nhung, Nguyen Van Tan Minh  * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 – Supplement of No 4 – 2008: 36 – 40 

Objectives: From this datum, we will discover the suitable relation between the clinic diagnosis and Para clinical conclusion of Dengue fever.

Methods: This is a retrospective study of 1170 cases who was exanimate with NS1 Ag checked against the out of hospital diagnosis. 

Result: Kappa index = 0.7, this indicator show that there is a fitness in the relation between clinic result and Para clinic result.

Conclusion: We acclaim that the examination of NS1 Ag test is high-accurate and special. This test helps us to give an early diagnosis or to eliminate Dengue fever soon.

Tải bản đầy đủ tại đây (free dowload full tex here)

Rate this item
(0 votes)

Mẹo vặt cuộc sống

Đọc tiếp

Tư vấn

Bệnh trẻ em