Bạn đang ở trang: HomeĐiều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

 Điều khoản sử dụng

 Những điều khoản sử dụng ("điều khoản") áp dụng khi bạn truy cập tới benhhoctieuhoa.com ("trang Web").

 1. Quyền sở hữu chính đáng và giới hạn sử dụng

 Tất cả nội dung của trang Web này hoặc các website con và tất cả bản quyền, thương hiệu và bất cứ quyền sở hữu hợp lý khác liên quan tới những nội dung này được sở hữu bởi benhhoctieuhoa.com hoặc/và bởi người sở hữu của nội dung đó. Ngoại trừ những quy định rõ ràng có thể áp dụng của luật pháp, không có nội dung nào trong trang Web này hoặc website con có thể được sử dụng, sao chép, sửa chữa, dịch, phân phối hoặc những ứng dụng khác mà không được sự chấp thuận trước của benhhoctieuhoa.com hoặc chủ sở hữu nội dung đó, benhhoctieuhoa.com giữ quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này hoặc nội dung của trang Web này hay các website con vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

2. Không chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nội dung thông tin

Nội dung của trang benhhoctieuhoa.com được cung cấp mà không có bất cứ hình thức đảm bảo nào, cả thể hiện ra hay ngụ ý (kể cả, nhưng không giới hạn, bất cứ sự ngụ ý bảo đảm nào về khả năng bán được, sự phù hợp về mục đích sử dụng cụ thể, tiêu đề, hoặc sự không xâm phạm tới quyền lợi của bên thứ ba), benhhoctieuhoa.com không đảm bảo rằng nội dung không có lỗi. Ngoại trừ những thông tin về địa chỉ, số điện thoại & người liên hệ, số tài khoản thanh toán của benhhoctieuhoa.com. Chúng tôi cũng cố gắng hết mức để đưa ra thông tin chính xác cũng như giá cả cụ thể nhất về các sản phẩm và dịch vụ được cập nhật trên trang Web này nhưng không có sự đảm bảo nào về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời. Tất cả các nhà sản xuất với tên, hình ảnh, logo được sử dụng trong website của chúng tôi với mục đích duy nhất là nhận dạng.

3. Không chịu trách nhiệm về các liên kết từ trang web này

Ngoại trừ cho trang Web này và cho các website con, benhhoctieuhoa.com không hoạt động hoặc bảo trì nội dung trên các trang Web có liên kết trực tiếp hay gián tiếp từ trang Web này hoặc các website con ("Linked Sites"). Bất cứ liên kết nào tới một địa chỉ website khác hoặc tới một sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên trang Web, website con hoặc một Linked Site không là một khuyến cáo của benhhoctieuhoa.com, benhhoctieuhoa.com từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập tới và sử dụng các website liên kết tới.

4. Giới hạn của trách nhiệm pháp lý

benhhoctieuhoa.com không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả (kể cả, nhưng không giới hạn, những thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, hoặc mất mát dữ liệu) nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay là kết quả lôgíc do không truy cập hay ngoài việc truy cập được tới trang Web này, các website con hoặc website liên kết tới, mặc dù đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

5. Các tài liệu được chuyển giao

Bất cứ tài liệu, thông tin hay ý tưởng nào bạn chuyển giao cho hoặc gửi tới trang Web hay các website con ("Transmitted Material") được cho là không bí mật, không độc quyền sở hữu và benhhoctieuhoa.com không có nghĩa vụ kể cả giới hạn những nghĩa vụ cẩn mật liên quan đến Transmitted Material.

6. Liên kết tới trang web

Giấy phép được cấp để liên kết tới benhhoctieuhoa.com nếu bạn tuân theo chính sách liên kết sau:

- Trang Web của bạn không được nói xấu hoặc gây bachhai.vn hoặc chứa đựng nội dung không thích hợp.

- Bạn không được phép tạo một khung (frame) bao quanh nội dung của benhhoctieuhoa.com hoặc tạo bất kỳ cảm giác nào, bởi bấy kỳ một phương thức nào khác rằng nội dung đó không thuộc về benhhoctieuhoa.com.

- Bạn phải sử dụng đúng tên của chúng tôi.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của những điều khoản hoặc bất cứ điều khoản sử dụng nào có thể áp dụng cho website con. Khi bị chấm dứt giấy phép, bạn phải gỡ bỏ tất cả các liên kết. Bạn có thể đặt những liên kết tới các trang khác của Website nhưng những trang hoặc tài liệu đặc biệt trên trang Web có thể có những điều khoản sử dụng duy nhất mà bạn buộc phải tuân theo.

7. Chính sách bảo mật:

- Mọi chính sách bảo mật trên trang web này được đăng tải tại mục Chính sách bảo mật. Khi bạn đồng ý truy cập và sử dụng nội dung trên website http://bachhai.vn, cũng có nghĩa là bạn đồng ý mọi điều khoản tại mục Chính sách bảo mật.

Chân thành cám ơn và chúc Quý khách An khang, thịnh vượng!

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm & dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm tư vấn, nghiên cứu và đào tạo của Tiến sỹ Nguyễn Bạch Đằng

(Center for consultation, research and training of Dr. Nguyen Bach Dang - CRTD)

Điện thoại: 0901348669

Website: www.benhhoctieuhoa.com             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: số 71/557 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Last modified on Thứ sáu, 07 Tháng 2 2020 06:52
Rate this item
(0 votes)
More in this category: Đội ngũ chuyên gia »

Mẹo vặt cuộc sống

Đọc tiếp

Tư vấn

Bệnh trẻ em