Bạn đang ở trang: HomeĐào tạoPhương pháp xử lý số liệu
Phương pháp xử lý số liệu

Phương pháp xử lý số liệu (2)

Các bước phân tích số liệu

 các bước phân tích số liệu là những bước gì, chúng ta đã thực hiện đúng các bước chưa, nhưng giai đoạn phân tích dữ liệu như thế nào là đúng là chuẩn, nếu mình đã làm có khia nào còn thiếu hay sai cơ bản các bước phân tích dữ liệu không ?

Phân tích định lượng

Trong khoa học nghiên cứu định lượng là điều tra thực nghiệm có hệ thống về các hiện tượng quan sát được qua số liệu thống kê, toán học hoặc số hoặc kỹ thuật vi tính.Mục tiêu của Phân tích định lượng là phát triển và sử dụng mô hình toán học, lý thuyết hoặc các giả thuyết liên quan tới các hiện tượng. Quá trình đo lường là trung tâm của nghiên cứu định lượng bởi vì nó cung cấp các kết nối cơ bản giữa quan sát thực nghiệm và biểu thức toán học của các mối quan hệ định lượng. Số liệu định lượng là bất kỳ dữ liệu ở dạng số như số liệu thống kê, tỷ lệ phần trăm...

Mẹo vặt cuộc sống

Đọc tiếp

Tư vấn

Bệnh trẻ em