Bạn đang ở trang: HomeĐào tạoNghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học (5)

Bạn có một ý tưởng kinh doanh nhưng không biết đối tượng khách hàng? Nghiên cứu thị trường cung cấp các thông tin cần thiết, phản ánh đúng thực tế ngoài thị trường, khách quan nhất và bao quát nhất.

Aedes aegypti là vector của một số arboviruses khác nhau như bệnh sốt xuất huyết, Chikungunya, virus sốt vàng da, và một số  khác, bao gồm cả các bệnh mới có thể xuất hiện trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Loài này thường sinh sống xung quanh hoặc bên trong nhà  ở.

 Đề cương nghiên cứu (Research Proposal) là một tài liệu khoa học được công bố ở giai đoạn khởi đầu của một nghiên cứu. Với các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, luận văn tốt nghiệp của học viên cao học hay luận án của nghiên cứu sinh, đề cương nghiên cứu có vai trò như một báo cáo xin phép được triển khai nghiên cứu.

Bạn rất đam mê nghiên cứu khoa học. Bạn muốn làm một đề tài nghiên cứu khoa học nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu! Nói chung, không có những quy tắc tuyệt đối trong phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Các quy tắc này có thể thay đổi tuỳ chuyên ngành, tuỳ cấp độ nghiên cứu cũng như tuỳ người hướng dẫn hoặc chịu trách nhiệm khoa học của đề tài. Mỗi nhà khoa học lại chịu những áp lực hành chính, quy định chuyên môn và thói quen nghiên cứu trong đơn vị và chuyên ngành của mình.

 Khoa học là lĩnh vực hoạt động của con người nhằm tạo ra và hệ thống hóa những tri thức khách quan về thực tiễn, là một trong những hình thái ý thức xã hội bao gồm cả hoạt động để thu hái kiến thức mới lẫn cả kết quả của hoạt động ấy, tức là toàn bộ những tri thức khách quan làm nên nền tảng của một bức tranh về thế giới.

Mẹo vặt cuộc sống

Đọc tiếp

Tư vấn

Bệnh trẻ em