Bạn đang ở trang: Homethuốc nhuận tràng

Thuốc nhuận tràng điều trị táo bón

Thông thường người ta phân loại thuốc nhuận tràng thành các loại, thuốc nhuận tràng làm trơn và mềm phân, thuốc nhuận tràng thẩm thấu, thuốc nhuận tràng kích thích, và thuốc nhuận tràng có tác dụng tại chỗ.

Mẹo vặt cuộc sống

Đọc tiếp

Tư vấn

Bệnh trẻ em