Bạn đang ở trang: Homethuốc gây tê

Các loại thuốc gây tê

 Nǎm 1905, thuốc gây tê tổng hợp đầu tiên có tên là procain bắt đầu được sử dụng và trở thành thuốc đầu tiên của nhóm thuốc này. Cho đến nay, có nhiều hóa chất được dùng làm thuốc gây tê tại chỗ sử dụng trên lâm sàng.

Tác dụng của thuốc gây tê

Thuốc gây tê là thuốc có khả năng ức chế có hồi phục sự phát sinh và dẫn truyền xung động thần kinh từ ngoại vi về trung ương, làm mất cảm giác ( cảm giác đau, nóng, lạnh...) của một vùng cơ thể nơi đưa thuốc đến.

Mẹo vặt cuộc sống

Đọc tiếp

Tư vấn

Bệnh trẻ em