Bạn đang ở trang: Homenấm thực quản

Bệnh nấm thực quản

 Sự lạm dụng kháng sinh và corticoid lan tràn tạo điều kiện cho các bệnh do vi nấm ngày càng phát triển trong đó có bệnh nấm thực quản. Bệnh có những những biểu hiện lâm sàng nghèo nàn, dễ làm chúng ta lầm tưởng với các bệnh lý tiêu hóa khác; do vậy khi được phát hiện thường là muộn, điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn.

Mẹo vặt cuộc sống

Đọc tiếp

Tư vấn

Bệnh trẻ em